Raspoloživost podataka o kamatnim stopama na kredite građanima u HNB-u

Objavljeno: 25.11.2015.

Slijedom učestalih medijskih upita, ponovno obavještavamo javnost da Hrvatska narodna banka ne raspolaže podacima o kamatnim stopama na kredite u otplati po valutama, uključujući euro, za razdoblje prije kraja 2011. godine, što je i objavila u priopćenju od 20. studenog ove godine.

Temeljem Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite iz 2003. i 2006. godine, koje su javno dostupne i na internetskim stranicama HNB-a, Hrvatska narodna banka prikupljala je određene statističke podatke o kamatnim stopama na kredite, i to počevši od srpnja 1995. godine. Međutim, ti podaci po svojim obilježjima ne omogućavaju konstrukciju pokazatelja upotrebljivih za ocjenu adekvatnosti pojedinačnih konverzija. Naime, u razdoblju prije 2011. godine, iz podataka o kamatnim stopama koje je od banaka prikupila Hrvatska narodna banka, ne mogu se razlikovati krediti ugovoreni uz valutnu klauzulu u eurima od kredita ugovorenih uz valutnu klauzulu u nekoj drugoj valuti: u tom razdoblju u dijelu izvještaja banaka o kamatnim stopama na kredite ugovorene uz valutnu klauzulu nije postojala podjela po valuti indeksacije (tj. na kredite indeksirane u npr. EUR, CHF, USD i sl.). Dakle, podaci o vaganim kamatnim stopama na kredite s valutnom klauzulom koje je HNB prikupljao za razdoblje do 2011. godine i koje objavljuje na svojim internetskim stranicama i u svojim publikacijama obuhvaćaju skupno kredite indeksirane u eurima, švicarskom franku, američkim dolarima, itd.

Dodatno, Hrvatska narodna banka je do 2011. godine prikupljala isključivo vagane kamatne stope na kredite stavljene u otplatu u izvještajnom mjesecu, odnosno na tzv. nove poslove u određenom mjesecu, a ne na ukupna stanja kredita u otplati tijekom tog mjeseca. Riječ je o ponderiranim (vaganim) prosjecima kamatnih stopa, a ne o kamatnim stopama za svaki pojedinačni kredit, te su kao takvi, ti podaci posve irelevantni za ocjenu adekvatnosti pojedinačnih konverzija, i po svojoj strukturi, a i zato što je velika većina kredita vezanih uz CHF odobrena prije 2011.

Banke raspolažu cjelovitim i točnim podacima o kamatama na pojedine vrste kredita i upravo je zato, sukladno Zakonu o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine 114/2015) propisano da je objava tih podataka njihova obveza. Točnost objavljenih podataka bit će predmet nadzora Hrvatske narodne banke.