Prosjek kamatnih stopa za stambene kredite s valutnom klauzulom iznosio je u srpnju 2,56% ili 0,42 postotna boda manje nego u srpnju 2020.

Objavljeno: 1.9.2021.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa koje kreditne institucije primjenjuju za izračun kamata na glavne izvore svojih sredstava u srpnju 2021. godine nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita), odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa), navodi se u novom Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za srpanj 2021.

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u srpnju 2021. prosjek kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća bio je za 0,01 postotni bod manji nego u istom mjesecu prethodne godine, dok su prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune kućanstava bili na istoj razini kao i u srpnju 2020. Pritom je prosjek kamatnih stopa na devizne transakcijske račune nefinancijskih poduzeća iznosio 0,02%, a preostala tri prosjeka iznosila su 0,01% u srpnju 2021.

Kod oročenih (kunskih i deviznih) depozita u srpnju 2021. prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su znatno manji nego u istom mjesecu prethodne godine, za 0,07 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,06 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća. Za devizne depozite u eurima ti su prosjeci kamatnih stopa bili neznatno manji nego u srpnju 2020., za 0,02 postotna boda manji za kratki rok i za 0,01 postotni bod manji za dugi rok. U srpnju 2021. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,08%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,10%. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u srpnju 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima, 7,35% ili 0,48 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020. Najniži prosjek tih kamatnih stopa zabilježen je kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom, 2,56% ili 0,42 postotna boda manje nego u srpnju 2020. godine.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u srpnju 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita, 2,87% ili 0,08 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020. godine. Najniži prosjek tih kamatnih stopa zabilježen je, pak, kod kratkoročnih eurskih kredita, 0,56% ili 0,35 postotnih bodova manje nego u srpnju 2020.

Više pročitajte ovdje.