Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj

Objavljeno: 10.7.2008.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 20
Autori Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić i Andreja Pufnik
Datum Lipanj 2008.
JEL D11, C43, R31
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

hedonistički indeks, indeks cijena nekretnina, tržište nekretnina

Zbog znatnog utjecaja koji cijene nekretnina mogu imati na ukupna gospodarska kretanja, potrebno je konstruirati pouzdan indeks kojim će se pratiti dinamika tih cijena. U radu je prikazana hedonistička metoda, koja omogućuje izradu indeksa cijena nekretnina koja osim cijene u obzir uzima i obilježja nekretnine te omogućuje procjenu "čiste" promjene cijena stambenog prostora između dvaju razdoblja. Usto, u radu se nastojalo odgovoriti i na nekoliko zanimljivih pitanja: je li posljedica izraženog rasta cijena nekretnina kupnja stanova manje površine, kakav je utjecaj rasta cijena nekretnina na realnu potražnju za stambenim kreditima te mogu li se baze podataka koje sadržavaju tražene cijena nekretnina iskoristiti za izradu vjerodostojnog indeksa cijena nekretnina. U radu je također upućeno na mogućnost da se ocijenjeni regresijski model upotrijebi u stvaranju ekspertnog sustava za procjenjivanje cijena nekretnina poznatih obilježja.