Predstavljene brošure HNB-a za potrošače

Objavljeno: 16.4.2018. Ažurirano: 24.3.2021.

Hrvatska narodna banka izdala je posebne brošure iz područja financijskih usluga koje se često koriste; računi za plaćanje, krediti i štednja. Informativne brošure HNB-a namijenjene su potrošačima u cilju veće informiranosti i edukacije, a izdane su u povodu Svjetskog dana prava potrošača koji se obilježava 15. ožujka. Financijske usluge kompleksne su usluge koje uključuju brojne rizike te je pokazano kako je ključna edukacija korisnika, koju HNB intenzivno provodi tijekom čitave godine. Hrvatska narodna banka u svojim edukativnim aktivnostima poseban naglasak stavlja na edukaciju mladih, učenike osnovnih i srednjih škola koji će se tek susresti s donošenjem financijskih odluka.

Informativne brošure o računima za plaćanje, kreditima i štednji preuzmite u nastavku.

Financijska pismenost – Računi za plaćanje

Financijska pismenost – Krediti

Financijska pismenost – Štednja

Financijska pismenost – Osnovni račun