Operacija "Pliva" uspješno okončana: tečaj i kamate ostali stabilni

Objavljeno: 24.10.2006.

Novčane transakcije vezane za preuzimanje "Plive" uspješno su provedene prije isteka današnjeg radnog dana, bez ikakvih poremećaja u radu deviznog i novčanog sustava i bez značajnijih oscilacija tečaja i kamata, te uz potpunu prohodnost sustava velikih plaćanja i nacionalnog klirinškog sustava.
Time su postignuti osnovni ciljevi uključivanja središnje banke u ovu veliku operaciju. Pritom nije došlo do suspenzije niti jedne mjere niti instrumenta monetarne politike, što znači da je sustav funkcionirao transparentno i bez zastoja.
To je bilo moguće zahvaljujući isključivo dobrim pripremama i bliskoj suradnji svih ključnih aktera u ovom poslu - kupca i prodavača, banaka, Središnje depozitarne agencije, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske narodne banke i drugih.
Osnovna zadaća HNB-a u ovom poduhvatu bila je utvrđivanje tehnike i redoslijeda odvijanja novčanih transakcija. U provedbenom dijelu HNB se uključio u operaciju konverzijom 209 milijuna eura u kune, a na njenom završetku povukao je iz sustava 1,045 milijardi kuna okončanjem repo-poslova koje je prethodno imao s Hrvatskom poštanskom bankom.
Konačno, sredstva nerezidenata su izašla iz zemlje, što znači da po toj osnovi neće biti utjecaja na devizno i novčano tržište niti u predstojećem razdoblju.