Odbijeno još šest zahtjeva za štedne banke

Objavljeno: 12.11.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, prihvatio izvješće o radu Hrvatske narodne banke u prvom ovogodišnjem polugodištu, te donio više odluka iz svoje nadležnosti.

Nova Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost - koja zamjenjuje dosadašnju iz 2002. godine - predstavlja prilagodbu kako u međuvremenu donijetim zakonskim propisima tako i izmijenjenim okolnostima na financijskom tržištu. Njome se središnjoj banci omogućuje fleksibilnije i brže djelovanje u slučaju eventualne potrebe da pomogne nekoj banci koja je solventna, ali bi se suočila s nedostatkom likvidnosti.

Članovi Savjeta upoznati su i s inicijativom središnje banke upućenom Vladi RH, odnosno Hrvatskom saboru, da se ukidanje svih preostalih ograničenja u deviznom poslovanju s inozemstvom, predviđeno za 1.siječnja 2009., odloži za godinu dana. Razlog je u ocjeni da bi u postojećim okolnostima aktualne krize u svjetskom financijskom sustavu, koja se očituje u nelikvidnosti, rastu kamatnih stopa, visokoj volatilnosti tečajeva svjetskih valuta i usporavanju gospodarskog rasta, potpuna liberalizacija svih kapitalnih tokova - koja uključuje korištenje inozemnih kredita preko računa u inozemstvu, odobravanje kratkoročnih financijskih kredita nerezidentima, depozitne poslove rezidenata, plaćanje i naplatu u stranoj gotovini, davanje poklona i pomoći u inozemstvo, unošenje i iznošenje gotovine i materijaliziranih vrijednosnih papira, te obavljanje transakcija na deviznim tržištima u inozemstvu i poslove s izvedenim financijskim instrumentima - uključivala više rizika i moguće štete nego koristi za hrvatsko gospodarstvo i financijski sustav.

Savjet HNB-a suglasio se s imenovanjem Radojke Olić predsjednicom uprave Banke Kovanica d.d., Varaždin. S obzirom da nisu ispunjeni propisani zakonski preduvjeti, Križevačka štedno-kreditna zadruga, Križevci, nije dobila suglasnost za preoblikovanje u štednu banku, a odbijeni su i zahtjevi Štedno-kreditne zadruge Demos iz Karlovca, Štedno-kreditne zadruge Libertina iz Čakovca, Sindikalne štedno-kreditne zadruge iz Zagreba, Štedno-kreditne zadruge Sunce AG iz Zagreba i Štedno-kreditne zadruge Petrinja iz Petrinje koje su također željele nastaviti poslovanje kao štedne banke.

Savjet HNB-a donio je i odluku o povlačenju iz optjecaja novčanica od 50, 100 i 200 kuna s datumom izdanja 31. listopada 1993. koje će biti zakonsko sredstvo plaćanja još samo do isteka sljedeće godine. Većina takvih novčanica već je postupno povučena iz optjecaja i zamijenjena novijima, s boljom zaštitom od krivotvorenja. Poslije 1.siječnja 2010. preostale novčanice navedenog izdanja moći će se zamijeniti, bez ograničenja roka, u Hrvatskoj narodnoj banci.