Odbijen zahtjev za još jednu štednu banku

Objavljeno: 15.10.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, te usvojio projekciju monetarne politike za četvrto ovogodišnje tromjesečje.

S obzirom da nisu ispunjeni zakonski propisani preduvjeti, Savjet Hrvatske narodne banke odbio je zahtjev Štedno-kreditne zadruge GAMA za preoblikovanje u Štednu banku GAMA d.d. Zagreb.