Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2022. godine

Objavljeno: 30.11.2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u listopadu 2022. nastavljaju višegodišnji trend pada, odnosno stagnacije kod transakcijskih računa, za razliku od pokazatelja za oročene depozite kod kojih se bilježi rast u odnosu na listopad 2021.

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) kućanstava u listopadu 2022. prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune bili su na istoj razini kao i u listopadu 2021., pri čemu su iznosili 0,01%. Kod nefinancijskih poduzeća prosjek kamatnih stopa na kunske transakcijske račune iznosio je 0,00%, a za devizne je transakcijske račune iznosio 0,01%, pri čemu su oba prosjeka u odnosu na listopad 2021. manja za 0,01 postotni bod.

Prosjek kamatnih stopa za kunske oročene depozite u listopadu 2022. iznosio je 0,08% za kućanstva (što je za 0,02 postotna boda više nego u istom mjesecu prethodne godine), dok je za nefinancijska poduzeća iznosio 0,06% (što je za 0,04 postotna boda više nego u listopadu 2021.). Prosjeci kamatnih stopa za eurske oročene depozite kućanstava u listopadu 2022. iznosili su 0,12% za kratki rok i 0,15% za dugi rok, što je godišnje povećanje od 0,07 postotnih bodova kod prosjeka za dugi rok.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima te za stambene kredite kućanstava u listopadu 2022. upućuju na rast u odnosu na listopad 2021., a kod ostalih se kategorija kredita odobrenih kućanstvima bilježi nastavak višegodišnjeg trenda pada.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u listopadu 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kunske kredite na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima. Spomenuti je znatno pao još u rujnu 2022. i u listopadu je iznosio 5,36% (što je za 1,93 postotna boda manje nego u listopadu 2021.), prateći početak primjene Memoranduma o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu koji je potpisan 22. srpnja 2022. Najniži prosjek kamatnih stopa odnosi se na stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom (2,69%, što je za 0,03 postotna boda više nego u listopadu 2021.).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u listopadu 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih dolarskih kredita (3,66%, odnosno za 2,71 postotni bod više nego u listopadu 2021.), čime se nastavlja njegov višemjesečni trend rasta. Najniži prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih eurskih kredita (2,00%, što je za 1,26 postotnih bodova više nego u listopadu 2021.), koji također značajno raste u rujnu i listopadu 2022. Za razliku od dolarskih i eurskih kredita, kunski krediti nefinancijskim poduzećima, unatoč oscilacijama, u odnosu na listopad 2021. imali su manje izražen rast.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.