Obavijest o uspostavi hrvatske komponente platnog sustava TARGET2

Objavljeno: 18.1.2016.

U skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA (Single Euro Payments Area – Jedinstveno područje plaćanja u eurima) Hrvatska narodna banka provela je sve pripremne aktivnosti za uspostavu i uključenje hrvatske komponente TARGET2-HR u platni sustav TARGET2, s predviđenim početkom rada od 1. veljače 2016. Europska središnja banka potvrdila je (priopćenje za javnost od 18. siječnja 2016.) uključenje komponente TARGET2-HR, koja postaje dvadeset peta komponenta platnog sustava TARGET2. Sudionici komponente TARGET2-HR su Hrvatska narodna banka i kreditne institucije koje su potpisale ugovor o sudjelovanju.

TARGET2 je platni sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. Taj sustav sastoji se od nacionalnih komponenata, kojima upravljaju središnje banke zemalja članica Europske unije. Tehnološki je riječ o centraliziranom sustavu s jedinstvenom tehničkom platformom, koji nudi istu razinu usluge svim sudionicima.

TARGET2-HR hrvatska je komponenta sustava TARGET2, koja omogućava namiru nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima po računima sudionika sustava.
Uspostava komponente TARGET2-HR jedan je od temeljnih koraka u provedbi projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, pokrenutog u svibnju 2014. godine. Ciljevi su projekta, između ostalog, osiguranje svih preduvjeta potrebnih za usklađivanje sa SEPA regulativom, tj. s Uredbom (EU) br. 260/2012 i postizanje visokog stupnja standardizacije u obavljanju nacionalnoga i prekograničnoga platnog prometa u eurima u Republici Hrvatskoj. Navedeno uključuje uspostavu odgovarajuće infrastrukture, što osim sustava TARGET2-HR pretpostavlja i buduću uspostavu EuroNKS-a kao nacionalnoga platnog sustava za izvršenje tzv. malih plaćanja u eurima.

Kao dio infrastrukture platnog prometa koja podržava provedbu projekta SEPA u Republici Hrvatskoj, uspostava sustava TARGET2-HR:

  • osigurava jedinstvenu tehnološku platformu za namiru obračunatih platnih transakcija u eurima u skladu s Uredbom (EU) br. 260/2012, i to za sve buduće sudionike EuroNKS-a,
  • stvara preduvjete za daljnji razvoj platnih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s europskim standardima i
  • osigurava niže troškove procesiranja međubankovnih platnih transakcija u eurima s obzirom na to da će banke uspostavom sustava TARGET2-HR, uz dosadašnji način namire platnih transakcija u eurima putem korespondentnog bankarstva, imati mogućnost bržeg i cjenovno prihvatljivijeg načina provođenja međubankovnih platnih transakcija u eurima.

Projekt uspostave sustava TARGET2-HR Hrvatska narodna banka započela je tijekom 2014. godine. Projekt je obuhvatio prilagodbu tehnološke infrastrukture HNB-a kao upravitelja i sudionika, provođenje svih potrebnih testiranja i ostalih pripremnih aktivnosti za produkcijski rad te donošenje regulatornog okvira, odnosno pravila rada i pripadajućih dokumenata.