Obavijest o primjeni regulative Europske unije koja uređuje transparentnost u informiranju o naknadama za usluge preračunavanja valuta

Objavljeno: 27.7.2021. Ažurirano: 9.9.2021.

U priopćenju od 3. siječnja 2020. Hrvatska narodna banka objavila je odgovore na osnovna pitanja vezana uz odredbe Uredbe (EU) 2019/518 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta (u nastavku teksta: Uredba), kojom se uređuje načelo obvezne jednakosti naknada za prekogranična plaćanja u eurima i naknada za odgovarajuća plaćanja u nacionalnoj valuti država članica koje nisu uvele euro kao službenu valutu, a koja se primjenjuju od 15. prosinca 2019. Drugim riječima, ovim su propisom naknade za eurska plaćanja izjednačena s odgovarajućim naknadama za kunska plaćanja u zemlji i korisnik iz RH koji obavlja plaćanje u bilo koju državu članicu u eurima plaća istu naknadu kao i za odgovarajuće kunsko plaćanje u zemlji.

Zbog interesa javnosti i važnosti primjene ovog propisa u praksi, odgovore na osnovna pitanja vezana uz odredbe Uredbe kojima se uređuje transparentnost informiranja o naknadama pri usluzi preračunavanja valuta na bankomatu i na prodajnom mjestu te kod izvršenja platnih transakcija kreditnog transfera koji su inicirani izravno online (putem internetskog bankarstva ili aplikacija za mobilno bankarstvo) objavljujemo u rubrici Objašnjavamo.

NAPOMENA: Uredba (EU) 2019/518 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta stavljena je izvan snage dana 19. kolovoza 2021., zajedno s Uredbom (EZ) 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001, ali se odredbe navedenih uredbi i nadalje nastavljaju primjenjivati, i to u okviru nove Uredbe (EU) 2021/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o prekograničnim plaćanjima u Uniji, koja je stupila na snagu dana 19. kolovoza 2021. Navedenom novom uredbom izvršen je postupak kodifikacije Uredbe (EZ) br. 924/2009 i svih njezinih dosadašnjih izmjena, što znači da su odredbe uredbi koje su stavljene izvan snage objedinjene u novi jedinstveni pravni akt bez suštinskih izmjena prijašnjih odredbi.

Člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1230 propisano je da se upućivanja na dosadašnju Uredbu (EZ) br. 924/2009 smatraju upućivanjima na novu Uredbu (EU) 2021/1230 i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/1230. Na provedbu nove Uredbe (EU) 2021/1230 i nadalje se primjenjuju odredbe Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa ("Narodne novine", br. 50/2016., 16/2020.) u dijelu koji se odnosi na Uredbu (EZ) br. 924/2009, i to u skladu s Korelacijskom tablicom iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/1230.