Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split

Objavljeno: 24.5.2016.

Hrvatska narodna banka

OBAVIJEST

Na temelju članka 265. točke 1. i 267. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i članka 28. stavka 6. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 19/2015.) te članka 42. stavka 3., točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke je na sjednici održanoj 24. svibnja 2016. u 15:00 sati donio Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Bankom splitsko-dalmatinskom d.d. Split, 114. brigade 9.

Hrvatska narodna banka je utvrdila da su za Banku splitsko-dalmatinsku ostvareni stečajni razlozi iz članka 266. stavka 1., točke 1. i točke 2., a u vezi sa stavkom 2. točkom 3. i 4. istog članka Zakona o kreditnim institucijama.

Sukladno članku 267. Zakona o kreditnim institucijama, navedena odluka ima sljedeće posljedice:

1) privremenu zabranu provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije i na teret računa klijenata te kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima

2) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja plaćanja sa svih svojih računa za svoje potrebe i da prima uplate na svoje račune

3) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da pruža platne usluge za svoje klijente

4) privremenu zabranu kreditnoj instituciji da obavlja isplate i prijenos s računa svojih klijenata.

Dužnici banke obvezni su nastaviti ispunjavati sve svoje obveze prema banci gotovinskim uplatama ili uplatama na transakcijski račun kod druge kreditne institucije o čemu će posebna uprava bez odgađanja obavijestiti javnost.

O donošenju Odluke Savjeta o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Hrvatska narodna banka izvijestila je Financijsku agenciju i Banku splitsko-dalmatinsku d.d. Split.