Obavezna rezerva bit će još smanjena

Objavljeno: 2.4.1997.

Na sjednici održanoj u srijedu Savjet Narodne banke Hrvatske, pod predsjedanjem guvernera NBH dr. Marka Škreba, razmotrio je gospodarska i financijska kretanja u prvom ovogodišnjem tromjesečju, te očekivanja i mjere novčane politike za travanj, a donijeto je i više drugih odluka iz djelokruga središnje banke - priopćeno je iz NBH.

Stabilnost cijena i tečaja i dalje je osnovno obilježje makroekonomske slike Hrvatske. Cijene na malo u ožujku su bile samo 0,1 posto veće nego u prethodnom mjesecu, a 3,9 posto veće nego prije godinu dana, dok je mjesečni porast troškova života iznosi 0,3 posto, a godišnji 3,6 posto. Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u ožujku su bile 0,7 posto manje nego u veljači, a 2,2 posto veće nego u lanjskom ožujku. Tečaj kune prema njemačkoj marki i dalje je vrlo stabilan, tako da je za čitavog prvog tromjesečja nominalna deprecijacija prema toj valuti iznosila 0,35 posto. Uslijed međuvalutnih promjena svjetskih razmjera, deprecijacija u odnosu na dolar iznosila je od početka godine do kraja ožujka 8,16 posto, što se odrazilo i na statističko iskazivanje međunarodnih pričuva.

Zaduženost države kod središnje banke i dalje je vrlo niska. Likvidnost u bankovnom sustavu u proteklom je dijelu godine zadovoljavajuća, tako da su i intervencije središnje banke na deviznim aukcijama bile rijetke, s ukupnim monetarnim učinkom od 126,7 milijuna kuna. Nakon što je već prethodnom odlukom Savjeta NBH stopa obvezne rezerve banaka i štedionica smanjena od l. travnja za 1 postotni poen, smanjivanju te obveze doprinijet će i na ovoj sjednici donijeta odluka o izuzimanju iz osnovice za obračun obvezne rezerve, od 14. travnja, svih sredatava koja poslovne banke dobivaju od Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Daljnje smanjivanje obvezne rezerve ovisit će o kretanju unutrašnje likvidnosti, a napose o priljevu inozemnog kapitala, vodeći pritom računa u prvom redu o održavanju postignute makroekonomske stabilnosti.

Od realnih gospodarskih pokazatelja pozornost izaziva postupno oživljavanje industrijske proizvodnje, praćeno vrlo visokim rastom vanjskotrgovinske razmjene: tijekom prva dva ovogodišnja mjeseca zabilježeno je, prema istom razdoblju prošle godine, dolarsko povećanje izvoza za 28 posto i uvoza za 33 posto. Prosječna neto plaća isplaćena u veljači bila je realno oko 14 posto veća nego prije godinu dana, a oko 10 posto iznad prosjeka aprošle giodine. No kako su tome najviše pridonijele porezne promjene ,procjenjuje se da nema značajnijeg raskoraka u kretanjima primanja zaposlenih i produktivnosti, pa tako ni proinflacijskih učinaka.

Na ovoj sjednici Savjet je potvrdio i izvješća o prošlogodišnjem radu i obračunu poslovanja Zavoda za platni promet. Tom prigodom, nakon četverogodišnjeg obavljanja poslova na čelu Zavoda za platni promet, na vlastiti zahtjev iskazan već prije dužeg vremena, dužnosti je razriješen dosadašnji glavni direktor ZAP-a mr. Bogumil Cota, koji odlazi na mjesto savjetnika guvernera NBH za platni promet. Za novog glavnog direktora Zavoda za platni promet imenovan je Dinko Zidarević, diplomirani pravnik rođen 1960. godine u Zagrebu. Dinko Zidarević na to mjesto dolazi iz Ministarstva financija, gdje je od 1993. godine bio načelnik Odjela za unutarnji nadzor u središnjoj službi Financijske policije. Prije toga stekao je i višegodišnje radno iskustvo na poslovima revizije poduzeća, kao i kontroli zakonitosti i realnosti godišnjih obračuna poslovanja u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, koja je u međuvremenu transformirana u Zavod za platni promet.

Savjet NBH dao je na ovoj sjednici i odobrenje za rad Štedionici Banica-Credo d.o.o. Split, kao i suglasnost s prijedlogom da predsjednik uprave te financijske institucije bude Mirko Vukušić, a član uprave Ksenija Ljubičić. Savjet NBH suglasan je i s imenovanjem Darka Živkovića za člana uprave Bank Austria Croatia d.d. Zagreb, Ivice Filipovića za člana uprave Credo banke d.d.Split, Vilka Markovića za predsjednika uprave Štedionice Marvil d.o.o. Zagreb, te Nade Hamilton za člana uprave Štedionice za razvoj i obnovu d.o.o Zagreb.