Najniži prosjek kamatnih stopa na stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom – 2,69%

Objavljeno: 30.11.2022.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u listopadu 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kunske kredite na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima koji je znatno pao još u rujnu 2022. te je u listopadu iznosio 5,36%, (za 1,93 postotna boda manje nego u listopadu 2021), navodi se u Statističkom priopćenju o kamatnim stopama kreditnih institucija za listopad 2022.

Najniži prosjek kamatnih stopa odnosi se na stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom (2,69%, odnosno za 0,03 postotna boda više nego u listopadu 2021.).

Prosjek kamatnih stopa za kunske oročene depozite kućanstava u listopadu 2022. iznosio je 0,08% (za 0,02 postotna boda više nego u istom mjesecu prethodne godine). Prosjeci kamatnih stopa za eurske oročene depozite kućanstava u listopadu 2022. iznosili su 0,12% za kratki rok i 0,15% za dugi rok, što predstavlja godišnje povećanje od 0,07 postotnih bodova kod prosjeka za dugi rok.