Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

Objavljeno: 3.6.2020.

ESB kao europsko tijelo zaduženo za nadzor banaka može donijeti niz supervizorskih odluka koje su pravno obvezujuće unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Te odluke obuhvaćaju:

  • postavljanje mikrobonitetnih kapitalnih zahtjeva za značajne banke
  • odlučivanje o statusu značajnosti nadziranih banaka
  • izdavanje ili oduzimanje odobrenja za rad banaka
  • procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama
  • procjenu prikladnosti članova upravljačkih tijela značajnih banaka (kao i nositelja ključnih funkcija i nositelja upravljačkih funkcija podružnica u trećim zemljama, ako je tako predviđeno nacionalnim zakonom)
  • određivanje mjera i utvrđivanje novčanih sankcija za značajne banke u slučaju kršenja izravno primjenjivog zakona Europske unije i
  • procjena i, ako je nužno, primjena viših makrobonitetnih kapitalnih zahtjeva ("zaštitnih slojeva") i strožih makrobonitetnih mjera utvrđenih Uredbom (EU) br. 575/2013 i Direktivom 2013/36/EU.

ESB uglavnom donosi nadzorne odluke koje se odnose na značajne banke pod ESB-ovim izravnim nadzorom. Osim toga, ESB je nadležan za izdavanje i oduzimanje odobrenja za pružanje bankovnih usluga i procjenu stjecanja kvalificiranih udjela u bankama u odnosu na sve kreditne institucije unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma (što obuhvaća i značajne i manje značajne institucije). Te su nadzorne zadaće poznate pod nazivom „zajednički postupci“.