Misija MMF-a završila posjetu Hrvatskoj

Objavljeno: 12.11.1998.

Izaslanstvo Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na čelu s Robertom Feldmanom, završilo je dvotjedni boravak u Hrvatskoj, tijekom kojeg su njegovi članovi obavili brojne razgovore u Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija i drugim državnim institucijama, poslovnim bankama i javnim poduzećima. U razmatranju najnovijih gospodarskih i financijskih kretanja u našoj zemlji, kao i polazišta ekonomske i novčane politike za sljedeću godinu, osobita pozornost posvećena je izgledima za daljnje održavanje makroekonomske stabilnosti i zadovoljavajuće uravnoteženosti proračunskih prihoda i rashoda, svođenju deficita tekućeg računa platne bilance u okvire primjerene realnim mogućnostima njegovog pokrivanja u izmijenjenim okolnostima na međunarodnom financijskom tržištu, te naporima koji se poduzimaju za učinkovitu konsolidaciju hrvatskog bankovnog sustava.

Prema mišljenju izaslanstva MMF-a, pri oblikovanju gospodarske i fiskalne politike za 1999. godinu, Hrvatska mora uzeti u obzir da je pribavljanje kapitala na inozemnom financijskom tržištu postalo teže i skuplje, a neminovno splašnjava i ranije visoki priljev deviza utemeljen na repatrijaciji štednje, do kojeg je došlo nakon uspješne primjene stabilizacijskog programa i uspostave mirnodopskih prilika u zemlji. U takvim okolnostima i očekivani ovogodišnji deficit tekućeg računa na razini 7,5 posto bruto domaćeg proizvoda - iako bitno smanjen u odnosu na prošlu godinu - nije trajnije održiv. O tome se mora voditi računa pri oblikovanju daljnje fiskalne i novčane politike, ako Hrvatska želi i u 1999. godini sačuvati stabilan makroekonomski okvir - ocjena je izaslanstva MMF-a. Održavanje stabilnosti tečaja unutar nevelikog raspona kolebanja ostaje veoma važno za zemlju čiji građani u velikoj mjeri upravo prema tečajnim kretanjima procjenjuju vjerodostojnost i održivost ukupne gospodarske politike i bankovnog sustava, kao i svoja inflacijska očekivanja.

Planirana privatizacija nekih značajnih državnih poduzeća i banaka može biti dobrodošao izvor dodatnih prihoda i poticaj bržem restrukturiranju gospodarstva. Ulaskom uglednih strateških ulagača u neke ovdašnje banke zacijelo bi se ubrzala konsolidacija i osuvremenjavanje hrvatskog financijskog sustava. Osobito ako usporedo s tim krene učinkovita i brza primjena novog bankovnog zakonodavstva o kojemu su članovi izaslanstva MMF-a podrobnije obaviješteni tijekom ovog svog boravka u Hrvatskoj. Posjet je okončan dogovorom o nastavku suradnje, razmjeni iskustava, mišljenja i podataka s ovom značajnom međunarodnom financijskom institucijom.