Komentar o kretanju inflacije u travnju 2024.

Objavljeno: 30.4.2024.

Ukupna inflacija u travnju

Prema prvoj procjeni Eurostata inflacija u Hrvatskoj mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC) se u travnju 2024. usporila na 4,7% (s 4,9% zabilježenih u ožujku), što odražava smanjenje inflacije svih glavnih komponenata osim energije (Tablica 1. i Slika 1.). Usporavanje inflacije bilo je izraženije promatra li se nacionalni indeks potrošačkih cijena (IPC), koji ne obuhvaća potrošnju nerezidenata i institucionalnih kućanstava. Inflacija mjerena nacionalnim indeksom potrošačkih cijena usporila se s 4,1% u ožujku na 3,7% u travnju.  Istovremeno se blago smanjila razlika između inflacije (HIPC) u Hrvatskoj i na razini cijelog europodručja, koja je u travnju ostala nepromijenjena u odnosu na ožujak (2,4%).

Tablica 1. Inflacija u Hrvatskoj, glavne komponente

Slika 1. Pokazatelji inflacije u Hrvatskoj


 


 

Napomena: Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) izračunat je prema harmoniziranom pristupu koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije za članice Europske unije, dok Indeks potrošačkih cijena (IPC) predstavlja nacionalni indeks potrošačkih cijena. IPC i HIPC računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva (HIPC obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na teritoriju Hrvatske i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena).

Izvori: Eurostat; DZS

Napomena: Temeljna inflacija mjerena je harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena koji isključuje cijene energije, hrane, alkohola i duhana. Posljednji raspoloživi podaci odnose se na prvu procjenu za travanj 2024.

Izvori: DZS; Eurostat; izračun HNB-a

 

Komponente inflacije u Hrvatskoj u travnju

Trend usporavanja inflacije cijena hrane i industrijskih proizvoda se nastavio, a odražava slabljenje utjecaja prošlih inflatornih šokova (prije svega, porasta cijena energenata i drugih sirovina te poremećaja u lancima nabave). Inflacija cijena usluga u travnju se također blago usporila, ali je još uvijek vrlo visoka (7,9%) te na tu komponentu otpada više od polovine ukupne inflacije (2,5 od ukupnih 4,7 postotnih bodova). Ustrajnost inflacije cijena usluga rezultat je njihove veće osjetljivosti na porast plaća u odnosu na ostale komponente inflacije u uvjetima snažne domaće i inozemne potražnje za ugostiteljskim i smještajnim uslugama. Za razliku od ostalih glavnih komponenata, inflacija cijena energije u travnju je ostala nepromijenjena u odnosu na ožujak.

Promjena inflacije u odnosu na prošli mjesec: bazni učinci i tekuća inflacija

Promjena godišnje stope inflacije od mjeseca do mjeseca – s 4,9% u ožujku na 4,7% u travnju – ovisi o promjeni maloprodajnih cijena u odnosu na prošli mjesec (tj. tekućoj inflaciji), ali i o mjesečnoj stopi promjene cijena u istom mjesecu protekle godine (tzv. baznim učincima).[1] Blago usporavanje inflacije ostvareno u travnju 2024. tako odražava razmjerno snažan povoljan učinak baznog razdoblja u odnosu na niske tekuće inflacijske pritiske – na Slici 2. vidi se da su u travnju bazni učinci (svjetlo sivi stupić) nešto veći od tekućih kretanja (tamno sivi stupić). Povoljni bazni učinci u travnju ove godine odražavaju vrlo visok mjesečni porast cijena u travnju prošle godine, dok je tekuća inflacija tek blago povišena i to uglavnom kao posljedica visoke mjesečne inflacije cijena usluga. Za razliku od usluga, mjesečne stope inflacije ostalih komponenti trenutno ne odstupaju od svojih povijesnih uobičajenih vrijednosti i stoga ne utječu znatno na godišnju inflaciju (Slika 3.). Povoljni bazni učinci bit će izraženi i u naredna četiri mjeseca te će djelovati na smanjenje inflacije.

Slika 2. Doprinos baznih učinaka i tekućih kretanja promjeni godišnje inflacije

Slika 3. Odstupanja mjesečne stope promjene inflacije od uobičajenih kretanja


 


 

Napomena: Bazni učinci i tekuća kretanja prilagođeni su za uobičajena kretanja koja su relativno stabilna i ne utječu značajno na godišnju inflaciju.

Izvori: Eurostat; izračun HNB-a

Napomena: Podaci se odnose na šestomjesečne pomične prosjeke doprinosa neuobičajenih kretanja mjesečnoj stopi promjene.

Izvori: Eurostat; izračun HNB-a


  1. Za detaljnije pojašnjenje vidjeti HNBlog D. Kunovca i M. Luketine "Na putu prema dolje – uloga baznih učinaka u usporavanju potrošačke inflacije".