Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2017.

Objavljeno: 31.10.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju rujna 2017. iznosila su 309,6 mlrd. kuna, odnosno 1,8 mlrd. kuna ili 0,6% više nego na kraju kolovoza (Tablica 1.). Isključi li se učinak promjene tečaja, koji je doveo do povećanja kunske protuvrijednosti deviznih depozita u uvjetima slabljenja kune prema euru, ukupna likvidna sredstva tijekom rujna su se neznatno smanjila (za 0,1%). U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, ukupna likvidna sredstva na kraju rujna 2017. bila su veća za 3,8%, što je ubrzanje u odnosu na 3,4% s kraja kolovoza (Slika 1.). Tome je najviše pridonio nastavak snažnoga godišnjeg rasta novčane mase M1 koji se u rujnu ubrzao na 21,0%, dok je u isto vrijeme kod kvazinovca zabilježeno godišnje smanjenje od 3,0%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) tijekom rujna nisu se znatnije promijenili (na osnovi transakcija) te su krajem mjeseca iznosili 220,1 mlrd. kuna, a njihova godišnja stopa rasta zadržala se na razini od 1,9% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana stanovništvu nastavio ubrzavati i na kraju rujna iznosio je 2,6%, dok se rast plasmana nefinancijskim poduzećima usporio na 2,9% (Tablica 2.). Usto, valja napomenuti da godišnju stopu rasta ukupnih plasmana smanjuje snažan godišnji pad plasmana ostalim financijskim institucijama (za 18,3%, na osnovi transakcija). Ako se promatra nominalno stanje, ukupni su plasmani na kraju rujna 2017. bili za 0,7% manji nego krajem istog mjeseca prošle godine, što je uglavnom rezultat prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s rujnom 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije