Kamatne stope u srpnju za stanovništvo blago smanjene

Objavljeno: 31.8.2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa za najvažnije vrste kredita odobrenih u srpnju 2022. kod kućanstava uglavnom upućuju na nastavak višegodišnjeg trenda pada. Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u srpnju 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kunske kredite na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (6,96%, što je za 0,39 postotnih bodova manje nego u srpnju 2021.), a najniži za stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom (2,49%, što je za 0,07 postotnih bodova manje nego u srpnju 2021.).

Prosjek kamatnih stopa za kunske oročene depozite u srpnju 2022. iznosio je 0,05% za kućanstva (što je za 0,03 postotna boda manje nego u istom mjesecu prethodne godine), dok su prosjeci kamatnih stopa za eurske oročene depozite kućanstava iznosili 0,09% za kratki rok i 0,1% za dugi rok.

Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za srpanj 2022. godine