Izvršni odbor MMF-a razmotrio izvješće o Hrvatskoj

Objavljeno: 6.8.2002.

Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda u ponedjeljak uvečer po našem vremenu razmotrio je izvješće o konzultacijama s Hrvatskom za ovu godinu, što ih je obavilo, sukladno članku IV Statuta MMF-a, izaslanstvo te međunarodne financijske organizacije potkraj svibnja i početkom lipnja.

"U Hrvatskoj je u posljednje dvije godine zabilježen znatan rast, ali nezaposlenost je još uvijek visoka... Kratkoročni izgledi za rast povoljni su, premda nesigurni" - polazne su konstatacije u spomenutom izvješću. Praćene su ocjenama da su stabilnost tečaja i strukturne promjene doprinijeli smanjenju inflacije na razinu nižu od one u eurozoni; da je unatoč oporavku privatnih investicija i započinjanju velikih javnih radova, a zahvaljujući porastu privatne štednje, deficit na tekućem računu malen; da monetarna politika nastavlja s prilagodbama u uvjetima niske inflacije i aprecijacije tečaja, koju potiču kapitalni priljevi, te da je unatoč navali na treću po veličini banku, bankovni sustav ostao stabilan.

Fiskalni deficit smanjen je sa 7,4 posto bruto domaćeg proizvoda u 1999. na 5,4 posto u prošloj godini. Za ovu godinu predviđeno je daljnje smanjenje na 4,25 posto, no na ostvarenje tog cilja mogao bi se nepovoljno odraziti zastoj u provedbi određenih mjera ekonomske politike početkom godine - smatra izaslanstvo MMF-a.

Strukturne reforme ključna su odrednica srednjoročne strategije hrvatskih vlasti, usmjerene prema smanjenju nezaposlenosti i podizanju životnog standarda, a njihovo dosadašnje nedovoljno brzo napredovanje izaslanstvo MMF-a tumači teškoćama u postizanju konsenzusa u koaliciji i otporom socijalnih partnera. Najznačajniji pomaci ostvareni su u racionalizaciji socijalnih transfera, mirovinskom sustavu, sustavu naknada u javnom sektoru, kao i sektoru policije i obrane. Započeta je i fiskalna decentralizacija, uveden jedinstveni račun Državne riznice, te pojačani zakonski okviri financijskog sektora. Reforme u zdravstvenom, pravosudnom i obrazovnom sustavu, kao i reforma tržišta rada , po ocjeni izaslanstva MMF_a - ne odvijaju se očekivanom dinamikom..

Nastavljajući višegodišnju praksu što potpunije transparentnosti u odnosima naše zemlje s najznačajnijom svjetskom financijskom organizacijom, hrvatske vlasti suglasne su i ovom prilikom da izvješće razmatrano na Izvršnom odboru MMF-a sa svim pratećim dokumentima bude u cijelosti objavljeno na web-stranici MMF-a. Budući da su ti dokumenti napisani na engleskom jeziku, kao i obično, hrvatski prijevod bit će dostupan, čim bude dovršen, svim zainteresiranima na web-stranici Hrvatske narodne banke, kao i Ministarstva financija.