Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na sastanku s Observatory Group

Objavljeno: 17.4.2023.

Guverner Boris Vujčić održao je 17. travnja 2023. u New Yorku izlaganje na sastanku s Observatory Group