Distribucija imovine kućanstava u Hrvatskoj

Objavljeno: 27.3.2020.
Publikacija Istraživanja
Broj I-57
Autor Marina Kunovac
Datum Ožujak 2020.
JEL D1, D31, C35
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

anketni podaci, Anketa o financiranju i potrošnji kućanstava (AFPK), neto imovina kućanstava, nejednakost kućanstava, međugeneracijski transferi

Ovaj rad na osnovi podataka iz Ankete o financijama i potrošnji kućanstava (AFPK) analizira glavne komponente i distribuciju neto imovine kućanstava u Hrvatskoj, uzimajući u obzir različite sociodemografske karakteristike kućanstava. Glavni rezultati pokazuju da je realna imovina široko rasprostranjena među kućanstvima te 85% kućanstava posjeduje glavnu stambenu jedinicu, dok su financijska imovina i obveze koncentrirane među imućnijim kućanstvima. Analiza glavnih determinanti koje određuju poziciju kućanstva u distribuciji imovine dodatno je istaknula važnost glavne stambene jedinice (GSJ). Kućanstva s GSJ, neovisno o načinu njezina stjecanja, imaju manju vjerojatnost da se nalaze u najnižoj kvintilnoj skupini po vrijednosti neto imovine, a kućanstva čija je GSJ locirana u gradu Zagrebu ili Primorju imaju veću vjerojatnost da se nalaze u višim kvintilnim skupinama imovine. Utvrđena je i važnost razine dohotka kućanstva, obrazovanja, statusa na tržištu rada i godina starosti referentne osobe na položaj kućanstva u distribuciji neto imovine.