Hrvatski IBAN registriran kod Europske komisije za bankovne standarde

Objavljeno: 21.1.2005.

Europska komisija za bankovne standarde (European Committee for Banking Standards - www.ecbs.org) uključila je hrvatski IBAN u Registar europskih brojeva bankovnih računa (Register of European Account Numbers), čime su ispunjene sve pretpostavke da domaće poslovne banke klijentima počnu izdavati IBAN koji će biti prihvaćen u međunarodnom platnom prometu.

Primjena hrvatskog IBAN-a omogućit će efikasnije obavljanje transakcija platnog prometa, automatsku obradu i snižavanje troškova platnih naloga te učinkovitije upravljanje likvidnošću. Puna opravdanost i korist IBAN-a doći će do izražaja kada se provede daljnja liberalizacija deviznog režima tj. omogući potpuna automatizacija prekograničnih naplata i plaćanja.

Hrvatske banke mogu IBAN klijentima izdavati odmah, a obvezno nakon 1. listopada 2007. godine. Podsjećamo da je Savjet Hrvatske narodne banke donio već na sjednici održanoj 17. studenog 2004. godine Odluku o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) koji se koristi u platnom prometu s inozemstvom. Hrvatski IBAN jedinstveni je identifikator računa klijenta kod banke koja vodi kunske i/ili devizne račune sudionicima u platnom prometu.

Korištenje IBAN-a obvezno je u svim zemljama Europske unije, a uvodi se i u zemljama koje se namjeravaju priključiti EU-u.