Emerging markets: priznanje HNB-u za upravljanje pričuvama

Objavljeno: 21.4.2004.

Britanski časopis "Emerging Markets" dodijelio je Hrvatskoj narodnoj banci priznanje proglasivši je "najboljim upravljačem međunarodnim pričuvama središnjih banaka Srednje i Istočne Europe u 2003. godini"."Emerging Markets" navodi da je takva odluka utemeljena na prosudbama analitičara koji prate ovu vrstu ulaganja. Iako kriteriji nisu javno obrazloženi, pretpostavlja se da je značajnog utjecaja imala odluka hrvatske središnje banke da produži prosječnu ročnost kod ulaganja pričuva kojima upravlja, u vrijeme kad su mnogi drugi donosili drugačije odluke, računajući na porast kamatnih stopa do kojega nije došlo.
Priznanje je uručeno zamjeniku guvernera Hrvatske narodne banke dr. Borisu Vujčiću na zasjedanju Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu. Tom prigodom pohvaljeno je što hrvatska središnja banka razvija vlastiti model upravljanja rizicima koji bi u budućnosti mogao osigurati više prostora da se nešto liberalnijim pristupom postignu i nešto veći prinosi, premda sigurnost i likvidnost nedvojbeno ostaju primarni kriterij u upravljanju međunarodnim pričuvama.