EBA objavila Izvještaj o učinku primjene konačnih Basel III reformi u Europskoj uniji

Objavljeno: 11.12.2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority – EBA) je na temelju zahtjeva Europske komisije objavila Izvještaj o učinku primjene konačnih Basel III reformi u Europskoj uniji. Analiza je rađena na uzorku od 106 kreditnih institucija iz Europske uniji. Pri potpunoj implementaciji svih zahtjeva iz Basela III, u 2028. godini, ostvario bi se prosječan rast minimalnog zahtijevanog osnovnog kapitala kreditnih institucija od 15,4% (ne uključujući utjecaj Covida-19). Na promatrani učinak najviše utječe uvođenje novog zahtjeva za izlazni prag (engl. output floor) od 6,2%, revidiranog zahtjeva za kreditni rizik od 5%, novog zahtjeva za operativni rizik od 3,8% te zahtjeva za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju od 3,0%. S druge strane ova povećanja su ublažena umanjenjem zahtjeva za rizik financijske poluge od -2,8%. EBA zaključuje da bi u cilju pune implementacije Basel III regulatornog okvira kreditne institucije iz Europske unije trebale povećati svoj osnovni kapital za 9,4 milijarde eura.

Pored navedenog Izvještaja EBA planira 15. prosinca 2020. godine objaviti detaljniji dodatni izvještaj koji predstavlja detaljan odgovor Europskoj komisiji temeljem Call for Advice on Basel III.

Priopćenje i cjelokupno izvješće dostupni su na stranicama EBA-e.