Savjet HNB-a: državnom proračunu 516,3 milijuna kuna

Objavljeno: 11.3.2015.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovije novčane i gospodarske pokazatelje, kao i izvješće o prošlogodišnjem upravljanju međunarodnim pričuvama, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Ukupne međunarodne pričuve iznosile su krajem prosinca 12,7 milijardi eura, što je za 219,9 milijuna eura ili oko 1,7 posto manje nego na isteku prethodne godine. Neto međunarodne pričuve (u koje nije uključena obvezna devizna pričuva, specijalna prava vučenja kod MMF-a, kao ni devizna sredstva Ministarstva financija) porasle su u prošloj godini za 141,1 milijun eura, odnosno za 1,3 posto, tako da su na isteku 2014. iznosile 10, 7 milijardi eura. Upravljajući međunarodnim pričuvama u okolnostima visoke neizvjesnosti na svjetskim financijskim tržištima, HNB je povećanu pozornost pridavao sigurnosti ulaganja te je, u okružju vrlo niskih, čak i negativnih kamata na depozite i izrazito niskih, također dijelom negativnih prinosa na druge sigurne oblike ulaganja, ostvario povoljan financijski rezultat.

Na ovoj sjednici usvojeno je izvješće o ukupnom financijskom poslovanju središnje banke u 2014. godini, u kojoj je ostvarena neto dobit od 2,7 milijarde kuna. Od toga će, u skladu sa zakonom, a nakon što se isključi neto dobit s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja i s promjenama tržišnih cijena, u državni proračun biti doznačeno 516,3 milijuna kuna, a ostatak se prenosi u opće pričuve središnje banke.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a također se suglasio s prijedlogom nadzornog odbora Podravske banke d.d., Koprivnica, da i u sljedećem mandatu predsjednik uprave te banke bude Julio Kuruc, a članica uprave Davorka Jakir. Isto tako, suglasnost je dana za imenovanje Danijela Ungera i Gorana Varata članovima uprave iste banke.

Savjet HNB-a donio je i odluku o puštanju u optjecaj kovanica kune i lipe s oznakom godine kovanja "2015."