Dodatne mjere protiv inozemnog zaduživanja

Objavljeno: 9.2.2005.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, dao suglasnost mađarskoj OTP Bank Rt. za preuzimanje većinskog vlasništva u Nova banci d.d. i donio odluku o promjeni stope obvezne granične pričuve banaka.

Savjet HNB odlučio je povećati obveznu graničnu pričuvu banaka, tako da će banke od neto prirasta svog inozemnog zaduženja morati beskamatno deponirati 30 posto tog iznosa na devizne račune središnje banke. Dosadašnja stopa iznosila je 24 posto, a uvedena je lani u srpnju. Budući da je krajem prošle godine ponovo došlo do značajnog rasta inozemnog zaduživanja banaka, donijeta je odluka o povećanju stope.

U cilju većeg financiranja države na domaćem tržištu umjesto njenog dodatnog zaduživanja u inozemstvu, odlukom guvernera smanjena je minimalna stopa pokrivenosti deviznih obveza banaka deviznim potraživanjima s 35 na 32 posto. Time će se osloboditi oko 4 milijarde kuna, što bankovnom sustavu osigurava dovoljno likvidnosti da udovolji potrebama države (koje bi se inače pokrile emisijom oko 500 milijuna eurskih obveznica), bez istiskivanja ostalih sektora, a napose gospodarstva, s financijskog tržišta.

Savjet HNB-a dao je suglasnost mađarskoj OTP Bank Rt, sa sjedištem u Budimpešti, na zahtjev za preuzimanje 93,63 posto vlasničkog udjela u temeljnom kapitalu Nova banke d.d. Zadar. Riječ je o najvećoj banci u Mađarskoj, čija je ukupna konsolidirana aktiva sredinom prošle godine iznosila oko 105 milijardi kuna. Uz 430 poslovnica u toj susjednoj zemlji ima i gotovo još toliko u Slovačkoj, Bugarskoj i Rumunjskoj, gdje je također kupila banke u nekoliko posljednjih godina.