Bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju za usklađenost poslovanja HNB-a

Objavljeno: 15.10.2021.

Državni ured za reviziju danas je objavio Izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti Hrvatske narodne banke za 2020. u kojem je izrazio bezuvjetno mišljenje. Poslovanje HNB-a za 2020. obavljeno je u svim značajnim odrednicama u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, mišljenje je Državnog ureda za reviziju.

Predmet revizije bila je usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija koje se odnose na troškove poslovanja u dijelu administrativnog poslovanja, te stjecanja nekretnina, pokretnina i opreme sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje HNB-a. Revizijom su obuhvaćeni djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje, računovodstveno poslovanje i izvještavanje, javna nabava, troškovi za zaposlenike, materijalni i administrativni troškovi i usluge te ulaganja u dugotrajnu imovinu.

Izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti Hrvatske narodne banke