Korištenje povjerljivih statističkih podataka HNB-a za znanstvene svrhe

Objavljeno: 28.1.2022. Ažurirano: 3.8.2022.

Sukladno odredbama članka 68. Zakona o službenoj statistici, Hrvatska narodna banka je kao jedan od nositelja službene statistike u Republici Hrvatskoj donijela Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka Hrvatske narodne banke za znanstvene svrhe, koji je stupio na snagu 4. svibnja 2022. godine. Ovim se Pravilnikom pobliže utvrđuju uvjeti i način pod kojima se može omogućiti korištenje povjerljivih statističkih podataka Hrvatske narodne banke za znanstvene svrhe. Sukladno odredbama članka 8. Pravilnika, zahtjev za pristup povjerljivim podacima za znanstvene svrhe podnosi se neposredno Hrvatskoj narodnoj banci, u pisanom obliku, na obrascima zahtjeva prikazanoga u Prilogu 1. ili Prilogu 1.A ovog Pravilnika, koji su njegov sastavni dio. Zahtjev se može poslati poštom na adresu Hrvatske narodne banke ili dostaviti elektroničkim putem skenirano na e-adresu: info@hnb.hr.

PDF dokument potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.