Statistika

Kalendar objava
U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke, objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku te objavljeni podaci Ministarstva financija za 2015., ovisno o završetku obr...
Statistička priopćenja
Statistička priopćenja daju sažet pregled najnovijih objavljenih vrijednosti i smjera kretanja serija statističkih pokazatelja koje objavljuje Hrvatska narodna banka.
Glavni makroekonomski indikatori
Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.
Statistički podaci
Hrvatska narodna banka jedan je od nositelja aktivnosti službene statistike Republike Hrvatske. Djelokrug rada statističke funkcije Hrvatske narodne banke obuhvaća provođenje statističkih istraživanja ...
SDDS
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.
Regulativa
Pri izradi statistika iz djelokruga Hrvatske narodne banke sastavljači se pridržavaju relevantnih pravnih odredbi zakonodavstva EU-a i nacionalnog zakonodavstva.
Informacije za obveznike izvještavanja
Ovdje se nalaze informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka, ovisno o vrsti statistike.
Informacije za korisnike statističkih podataka
Informacije za korisnike statističkih podataka koje objavljuje Hrvatska narodna banka obuhvaćaju revizije podataka, usklađivanje sa standardima EU-a te razne druge korisne informacije.
Korištenje povjerljivih statističkih podataka HNB-a za znanstvene svrhe
Ovdje se nalaze informacije vezane uz korištenje povjerljivih statističkih podataka HNB-a za znanstvene svrhe.
Anketna istraživanja
Ovdje se nalaze sve potrebne informacije o anketnim istraživanjima koja provodi Sektor statistike Hrvatske narodne banke.