Informativni dokument o naknadama (FID)
Paket Classic FLAT
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket BKS S+
( Ažurirano 1.5.2024.)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.5.2024.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Classic
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket BKS S+ FLAT
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Comfort
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Comfort FLAT
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Premium
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Premium FLAT
( Ažurirano 1.5.2024.)
Paket Student
( Ažurirano 1.3.2024.)