Informativni dokument o naknadama (FID)
FID_Bazni tekući račun
( Ažurirano 10.6.2023.)
FID_Konekt za pet tekući račun
( Ažurirano 10.6.2023.)
FID_Konekt perfekt tekući račun
( Ažurirano 10.6.2023.)
FID_Tekući račun nerezidenta
( Ažurirano 10.6.2023.)
FID_Ziro račun gradana
( Ažurirano 1.1.2023.)