Informativni dokument o naknadama (FID)
SBS_Tekući_i_žiro_računi
( Ažurirano 1.1.2024.)