Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Addiko Bank d.d. Osnovni račun
( Ažurirano 13.5.2023.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Osnovni račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Osnovni račun
( Ažurirano 16.1.2023.)
OTP banka d.d. OTP osnovni račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
Privredna banka Zagreb d.d. Osnovni račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Raiffeisenbank Austria d.d. Paket OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2023.)
Zagrebačka banka d.d. Osnovni račun
( Ažurirano 3.1.2023.)