Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Addiko Bank d.d. Račun osjetljiva skupina
( Ažurirano 15.3.2021.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Osnovni račun za osjetljivu skupinu klijenata
( Ažurirano 1.10.2020.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 29.10.2020.)
OTP banka d.d. OTP socijalni račun
( Ažurirano 8.5.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 29.10.2020.)
Raiffeisenbank Austria d.d. Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 26.2.2021.)
Zagrebačka banka d.d. Osnovni račun - socijalna kategorija potrošača
( Ažurirano 1.3.2021.)