Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Addiko Bank d.d. Tekući račun umirovljenici
( Ažurirano 15.3.2021.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS S+
( Ažurirano 2.7.2021.)
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Paket BKS S+ FLAT
( Ažurirano 2.7.2021.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste tekući devizni račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste tekući kunski račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste žiro devizni račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste žiro kunski račun
( Ažurirano 1.10.2020.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Kunski tekući račun - HPB Kombinacija Senior
( Ažurirano 21.10.2021.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.10.2021.)
KentBank d.d. Informativni dokument o naknadama Kent Express Senior
( Ažurirano 7.1.2021.)
OTP banka d.d. OTP paket senior plus
( Ažurirano 1.7.2021.)
OTP banka d.d. OTP senior
( Ažurirano 1.7.2021.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za umirovljenike POBAZEN
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 5 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 6 do 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Raiffeisenbank Austria d.d. FlexiSENIOR paket
( Ažurirano 1.7.2021.)
Slatinska banka d.d. SBS_Tekući_i_žiro_računi
( Ažurirano 1.10.2021.)
Zagrebačka banka d.d. Kunski tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)