Banka Informativni dokument o naknadama (FID)
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Erste Club paket
( Ažurirano 1.10.2020.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Kunski tekući račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 21.10.2021.)
Hrvatska poštanska banka d.d. Kunski žiro račun - HPB Kombinacija Diplomac
( Ažurirano 21.10.2021.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni tekući račun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.10.2021.)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Multivalutni žiroračun za mlade do 28 godina
( Ažurirano 1.10.2021.)
KentBank d.d. Informativni dokument o naknadama Studentski paket
( Ažurirano 7.1.2021.)
OTP banka d.d. OTP indeks
( Ažurirano 1.7.2021.)
Podravska banka d.d. Informativni_dokument_o_naknadama_Tekući račun uz paket za studente POBAPOP
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 5 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 6 do 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 5 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Privredna banka Zagreb d.d. Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 6 do 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Raiffeisenbank Austria d.d. FlexiSTUDENT paket
( Ažurirano 26.2.2021.)
Slatinska banka d.d. SBS_Tekući_i_žiro_računi
( Ažurirano 1.10.2021.)
Zagrebačka banka d.d. Paket za mlade
( Ažurirano 1.7.2021.)