Informativni dokument o naknadama (FID)
FlexiFIT paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
FlexiSENIOR paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
FlexiSTART paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
FlexiSTUDENT paket
( Ažurirano 1.1.2023.)
Multivalutni tekući račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Multivalutni žiro račun
( Ažurirano 6.2.2023.)
Paket OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2023.)
Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumGOLD paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumGOLD paket uz Popust 2
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumGOLD paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumPLATINUM paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumPLATINUM paket uz Popust 2
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumPLATINUM paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumSILVER paket uz Popust 1
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumSILVER paket uz Popust 2
( Ažurirano 1.1.2023.)
PremiumSILVER paket uz osnovnu naknadu
( Ažurirano 1.1.2023.)
RBA Young Free paket
( Ažurirano 31.3.2023.)
Tekući račun
( Ažurirano 1.1.2023.)
Žiro račun
( Ažurirano 1.1.2023.)