Informativni dokument o naknadama (FID)
OTP devizni račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP devizni žiro račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP indeks
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP mininet
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP osnovni račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP paket senior plus
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP senior
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP socijalni račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP standard
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP tekući račun
( Ažurirano 20.2.2023.)
OTP žiro račun
( Ažurirano 20.2.2023.)