Informativni dokument o naknadama (FID)
Osnovni račun
( Ažurirano 29.10.2020.)
Osnovni račun za osjetljivu skupinu
( Ažurirano 29.10.2020.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 5 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
PBZ Indeks plus studentski paket uz korištenje 6 do 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 0 do 2 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 3 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 4 grupe usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 5 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)
Transakcijski račun (tekući i žiro račun u kunama i u stranoj valuti) uz korištenje 6 do 8 grupa usluga iz Inovacije
( Ažurirano 1.7.2021.)