Informativni dokument o naknadama (FID)
Paket Zagreb-Rijeka
( Ažurirano 1.5.2023.)
Tekući račun u nacionalnoj i stranoj valuti
( Ažurirano 1.5.2023.)
Žiro račun u nacionalnoj i stranoj valuti
( Ažurirano 1.1.2023.)