Informativni dokument o naknadama (FID)
Informativni dokument o naknadama Imex banka d.d.
( Ažurirano 1.7.2021.)