Informativni dokument o naknadama (FID)
Multivalutni tekući račun - standardni
( Ažurirano 9.3.2023.)
Multivalutni tekući račun - studenti
( Ažurirano 9.3.2023.)
Multivalutni tekući račun - umirovljenici
( Ažurirano 9.3.2023.)
Žiro račun
( Ažurirano 9.3.2023.)