Informativni dokument o naknadama (FID)
Aktivan Platni asistent
( Ažurirano 1.7.2021.)
Devizni tekući račun
( Ažurirano 1.3.2021.)
Devizni žiroračun
( Ažurirano 1.3.2021.)
Dinamična Lepeza mogućnosti
( Ažurirano 1.7.2021.)
Elastična Lepeza mogućnosti
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski tekući račun
( Ažurirano 1.7.2021.)
Kunski žiroračun
( Ažurirano 1.3.2021.)
Kunski žiroračun otvoren on-line bankarstvom [m-zaba]
( Ažurirano 1.3.2021.)
Osnovni račun
( Ažurirano 1.3.2021.)
Osnovni račun - socijalna kategorija potrošača
( Ažurirano 1.3.2021.)
Paket za mlade
( Ažurirano 1.7.2021.)
Premium Lepeza mogućnosti
( Ažurirano 1.7.2021.)