Revizija statistike odnosa s inozemstvom

Published: 30/9/2022

Izradom izvještaja platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2022. provedena je redovna godišnja revizija koja, slijedom objavljene revizijske politike za statistiku Nacionalnih računa, s objavom podataka za drugo tromjesečje u godini obuhvaća reviziju podataka prethodnih razdoblja te uključuje neograničeni broj prethodnih tromjesečja čiji broj ovisi o vremenskoj duljini promjena u izvorima podataka. Ovakva dalekosežna redovna revizija provodi se jednom godišnje, a s objavom podataka za preostala tromjesečja u godini provodi se samo revizija podataka za tekuću godinu.

Promjene vrijednosti u tim podacima rezultat su dodatnih metodoloških usklađivanja statistike odnosa s inozemstvom s međunarodnim statističkim standardima.

Najvažnija unapređenja kvalitete podataka odnose se na sljedeće:

  1. tekuće transfere sektora države (Sekundarni dohodak, prihodi i rashodi)
  2. subvencije ostalih sektora (reklasifikacija iz Sekundarnog u Primarni dohodak, bez učinka na tekući račun i neto greške i propuste)
  3. podatke robne razmjene putem internetske trgovine (Robna razmjena, rashodi)
  4.  kvazitranzit (Robna razmjena, prihodi)
  5. financijske izvedenice sektora investicijskih fondova i osiguravajućih društava
  6. vlasnička portfeljna ulaganja
  7. podatke o matematičkoj pričuvi za životno osiguranje i tehničke pričuve neživotnog osiguranja (ostala ulaganja, imovina). 

Navedenom revizijom podataka postignuti su puniji obuhvat i bolja usklađenost s međunarodnim statističkim standardima, što se ogleda u smanjenju neto grešaka i propusta. Tako su se kumulativne neto greške i propusti u razdoblju 2011. – 2020. promijenili s –322,0 mil. EUR na +79,3 mil. EUR, što znači da su u apsolutnom iznosu znatno smanjeni te se u desetogodišnjem razdoblju približavaju nuli.