Odluke o povredi propisa

Published: 26/10/2016

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.

Sažetak odluke


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.

Sažetak odluke


1. OTP banka d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15 i 14/19), a odgovorna osoba za prekršaj iz članka 138. stavka 2. u svezi s člankom 138. stavkom 1. točkom 16. istog zakona, te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 39.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 28. siječnja 2021.

Sažetak odluke


I okrivljena pravna osoba te II- i III-okrivljene odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineje 1., alineje 8. i alineje 17. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, članka 361. stavka 1. točke 22. i točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama, članka 41. stavka 1. točke 34., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača, a I-okrivljena pravna osoba i II-okrivljena odgovorna osoba i za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 88., stavka 2. i stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je I-okrivljenoj pravnoj osobi izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 830.000,00 kuna, II-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna i III-okrivljenoj odgovornoj osobi ukupna novčana kazna u iznosu od 68.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. listopada 2020.


OTP banka d.d. i Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 26. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19), a OTP banka d.d. i IV-okrivljenik odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19) te je OTP banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 213.000,00 kn, Slavenu Celiću pojedinačna novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, Balaz Pal Bekeffyju pojedinačna novčana kazna u iznosu od 3.550,00 kn, a IV-okrivljeniku odgovornoj osobi pojedinačna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 14. listopada 2020.

Sažetak odluke


Pravna osoba proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 5., 8. i 21. i članka 150. stavak 1. točke 26. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), članka 91. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/2008 i 25/2012), članka 150. stavka 1. točke 6. i 51. i članka 150. stavka 1. točke 4., 39., 43. i 45. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017 i 39/2019), te joj je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 33.000.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 30. listopada 2020.


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26.a stavka 1. podtočke 7. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.), a OTP banka d.d. i IV-okrivljenik odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15. i 14/19.) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 92.500,00 kuna, Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, Zorislavu Vidoviću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna i IV-okrivljeniku odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 3.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. srpnja 2020.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 21. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) i prekršaja iz članka 360. stavka 3. i 4. vezano za stavak 1. točku 27. istog zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. siječnja 2020.

Sažetak odluke


I odgovorna osoba, Hrvatska poštanska banka Zagreb d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 24. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), a odgovorne osobe članova Nadzornog odbora i to: II odgovorna osoba, III odgovorna osoba, Nada Karaman Aksentijević i IV odgovorna osoba proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 360. stavka 2. točke 5. istog zakona, te je Hrvatskoj poštanskoj banci Zagreb d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, II odgovornoj osobi je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna, III odgovornoj osobi Nadi Karaman Aksentijević je izrečena novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna, a IV odgovornoj osobi je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.100,00 kuna.

Odluka u odnosu na Hrvatsku poštansku banku d.d. Zagreb je postala pravomoćna 22. siječnja 2020. godine.
Odluka u odnosu na II odgovornu osobu je postala pravomoćna 17. kolovoza 2019. godine.
Odluka u odnosu na Nadu Aksentijević Karaman je postala pravomoćna 4. prosinca 2019. godine.
Odluka u odnosu na IV odgovornu osobu je postala pravomoćna 12. kolovoza 2019. godine.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 17. veljače 2020.

Sažetak odluke

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 21 results.