Twentieth anniversary of the euro: why are some countries still not willing to join? Economists’ view

Published: 5/3/2020

Prošireni sažetak

I dvadeset godina nakon uvođenja eura postoje zemlje Europske unije koje nisu članice europodručja. Neke od njih nemaju obvezu uvesti euro (Danska), a ostale su ga formalno obvezne uvesti (Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska i Švedska).

Među zemljama koje su obvezne uvesti euro, Bugarska, Hrvatska i Rumunjska poduzele su formalne korake prema uvođenju eura u relativno kratkom roku. S druge strane, tema uvođenja eura u Švedskoj, Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj nije na popisu političkih prioriteta te su nositelji politike odlučili uvođenje eura dugoročno odgoditi.

U ovom se radu istražuje ima li takva odluka čvrsto ekonomsko uporište ili je posljedica nekih drugih činitelja. Konkretno, istražuje se bi li uvođenje eura u kontekstu uspješnog vođenja protucikličke monetarne politike bilo znatan ekonomski trošak za ove zemlje.

Na temelju rezultata bajesovskoga strukturnog VAR modela u radu se pokazuje kako su kretanja BDP-a i inflacije u ovim zemljama dominantno određena zajedničkim šokovima koja određuju i ekonomska kretanja u europodručju te se implicitno pokazuje da su poslovni ciklusi tih zemlja usklađeni s poslovnim ciklusom europodručja.

Ovo upućuje na zaključak da uvođenje eura ne bi činilo znatan ekonomski trošak te se u radu pokazuje da na stajališta o euru u ovim zemljama uvelike utječu različiti neekonomski činitelji – politički, sociološki, pa čak i emotivni.

Također, u radu se pokazuje kako je u novim zemljama članicama EU-a koje su uvele euro potpora euru tri godine nakon ulaska znatno porasla u odnosu na razdoblje tri godine prije ulaska u europodručje, što upućuje na to da podrška euru znatno raste kada uvođenje eura prestane biti političkom temom i postane ekonomska realnost.

Slika 1. Doprinos zajedničkih (euro) šokova kretanju BDP-a i inflacije

Doprinos zajedničkih (euro) šokova kretanju BDP-a i inflacije

Izvor: Nacionalne središnje banke, Eurostat i izračun autora

 

Slika 2. Potpora euru tri godine prije i tri godine nakon uvođenja eura

Potpora euru tri godine prije i tri godine nakon uvođenja eura

Izvor: Flash Eurobarometar

Public opinion on the euro