Kako je regulirana sanacija banaka u Hrvatskoj (video)?

Kako je regulirana sanacija banaka u Hrvatskoj (video)?