Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Jedinstveni sanacijski mehanizam (Single Resolution Mechanism, SRM) jedan je od tri stupa na kojima počiva bankovna unija. Ostala dva stupa bankovne unije čine jedinstveni nadzorni mehanizam (Single Supervisory Mechanism, SSM) i zajednički sustav osiguranja depozita (European Deposit Insurance Scheme, EDIS), koji još nije dovršen.

SRM je mehanizam suradnje i zajedničkog odlučivanja o svim sanacijskim pitanjima u svezi s bankama koje posluju unutar bankovne unije. Njime rukovodi Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board, SRB), a u njemu sudjeluju nacionalna sanacijska tijela svih država članica koje imaju nacionalnu valutu euro (20 država članica sudionica) i one države članice izvan europodručja koje joj se odluče priključiti (Bugarska).

Uspostavljen je 1. siječnja 2016. stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 806/2014 o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.).