Sjednica Savjeta HNB-a: Usvojena nova monetarna projekcija

Objavljeno: 10.4.2019.

Savjet Hrvatske narodne banke danas je razmatrao recentna novčana i gospodarska kretanja i usvojio Projekciju monetarne politike od 2019. do 2022. godine. Također, Savjet HNB-a je razmotrio izvješće o stanju u bankovnom sustavu u 2018. godini te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Mjesečni pokazatelji gospodarske aktivnosti upućuju na rast realnog BDP-a početkom 2019., nakon stagnacije krajem prošle godine. Godišnja inflacija potrošačkih cijena ubrzala se s 0,2% u siječnju na 0,5% u veljači, a najveći doprinos tome dale su cijene energije. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku i održavati iznimno visoku razinu likvidnosti domaćega financijskog tržišta. Pritom se blago ubrzao godišnji rast plasmana poduzećima i stanovništvu, čemu je posebice pridonijelo ubrzanje godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita. U posljednjem je tromjesečju 2018. zabilježeno pogoršanje salda tekućeg i kapitalnog računa platne bilance uz porast neto inozemne zaduženosti domaćih sektora. Povoljna fiskalna ostvarenja tijekom 2018. donekle su krajem godine umanjena plaćanjima za jamstva izdana brodogradilištima, no čini se da bi na razini cijele godine ponovno mogao biti ostvaren višak proračuna opće države.

Savjet HNB-a raspravljao je i o očekivanim gospodarskim kretanjima u 2019. godini. S obzirom na snižene očekivane stope rasta glavnih hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera očekuje se blago usporavanje stope rasta realnog BDP-a u odnosu na 2018. godinu. Pritom je projekcija rasta više izložena negativnim rizicima zbog usporavanja gospodarske dinamike u velikom broju zemalja.

Kretanje cijena na početku godine pokazuje da je smanjenje poreza na određene proizvode (svježe meso, riba, jaja, voće, povrće, lijekovi koji se izdaju bez recepta i pelene) imalo nešto snažniji utjecaj na pad cijena nego što se očekivalo u prethodnoj projekciji. Stoga bi prosječna razina cijena u 2019. mogla biti niža od ranije očekivane, što bi moglo podržati rast domaće potrošnje.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a dao je suglasnost da Darko Drozdek i Andrea Pavlović ponovno dobiju mandat članova uprave Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb.