Kako provjeriti eurokovanice?

Kako provjeriti eurokovanice?

Objavljeno: 14.6.2023.

Autentičnost eurokovanica može se provjeriti jednostavnim vizualnim postupkom provjere dizajna na zajedničkoj i nacionalnoj strani te natpisa na obodu.

Detaljnija provjera autentičnosti eurokovanica uključuje upotrebu povećala kao pomagala jer se radi o predmetima malih površina, kao i magneta za provjeru magnetskih svojstava.

Unutarnji dio (jezgra) eurokovanica apoena od 1 i 2 eura ima slaba magnetska svojstva te se lagano mogu odvojiti od magneta dok vanjski dio kovanica (prsten) nema magnetska svojstva. Apoeni od 10, 20 i 50 centa nemaju magnetska svojstva, pa ne prianjaju za magnet, dok apoeni od 1, 2 i 5 centa imaju jaka magnetska svojstva te jako prianjaju za magnet.

Hrvatska narodna banka pokrenula je edukaciju o dizajnu i zaštitnim obilježjima svih euronovčanica i eurokovanica na https://euro-edukacija.hnb.hr/.